FAQs Complain Problems

समाचार

आँधिखोला गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण, २०७४ ।

आँधिखोला गाउँपालिकाको गाउँ पाश्र्वचित्र, वि.स. २०७४ साल । आँधिखोला गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं ५, कृषि, स्याङ्जा द्धारा प्रकाशित ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: