FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. १

आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं. १, पत्र्चमुल ।

पञ्चमूल अन्तरगतका टोल संख्या, टोल नाम र टोल विकास समितिहरु

टोल संख्या टोल नाम                टोल विकास समिति                    टोल विकास समिति अध्यक्ष समिति अध्यक्ष सम्पर्क नं.
हिले बेझाङ्ग मुल हिले बेझाङ माझकटेरी टोल विकास समिति अग्नी प्रसाद ढकाल ९८४६०७०५६७
माझकटेरी राजास्वाँरा राजास्वाँरा माझकटेरी टोल विकास समिति    
ढकालथोक राजास्वाँरा राजास्वाँरा ढकालथोक टोल विकास समिति    
पञ्चमुल ढलेपिपल पञ्चमुल ढलेपिपल टोल विकास समिति    
छहरामाथी मजुवा छहरामाथी मजुवा टोल विकास समिति    
पुर्नेगाउँ अर्घैंदी अर्घैंदी पुर्नेगाउँ टोल विकास समिति    
सिरुवारी महाभिर सिरुवारी महाभिर टोल विकास समिति    
डहरेदेउराली भकिम्ले डहरेदेउराली भकिम्ले टोल विकास समिति    
Population: 
५११४
Ward Contact Number: 
९८५६००५६०१/९८५६०५२०८१
Ward Email Address: 
aandhikholamun.ward01@gmail.com

वाड जन प्रतिनिधि/कर्मचारी

वडा अध्यक्ष
९८५६००५६०१/९८६४१५७१७४
वडा सचिब
9856050945
वडा सदस्य
९८४६१२२७८९
वडा सदस्य
९८४६२२९२४७
वडा सदस्य
९८४६१६००६२
वडा सदस्य
९८४६१७६८३२