FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ४

आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं. ४, बङ्सिङ्।

बाङ्सिङ् वडा अन्तर्गतका टोल संख्या, टोल र टोल विकास समितिहरु

टोल संख्या टोल नाम टोल विकास समिति टोल विकास समिति अध्यक्ष समिति अध्यक्ष सम्पर्क नं.
लौसिवोट  लौसिवोट टोल विकास समिति    
उपल्लो सेपत उपल्लो सेपत टोल विकास समिति    
तल्लो सेपत  तल्लो सेपत टोल विकास समिति    
कमेरे सिमलचौर कमेरे सिमलचौर टोल विकास समिति    
दह ढुलाखेत दह ढुलाखेत टोल विकास समिति    
नारीकोट  नारीकोट टोल विकास समिति    
पञ्चासे रिमालस्वाँरा पञ्चासे रिमालस्वाँरा टोल विकास समिति    
कोठी मुलावारी कोठी मुलावारी टोल विकास समिति    
श्रवणकुमार श्रवणकुमार टोल विकास समिति    
१० देउराली देउराली टोल विकास समिति    

 

Population: 
३८९३
Ward Contact Number: 
९८५६००५६०४/९८४६३५३४०२
Ward Email Address: 
aandhikholamun.ward04@gmail.com

वाड जन प्रतिनिधि/कर्मचारी

वडा अध्यक्ष
९८५६००५६०४/९८५६०३२६७९
वडा सचिब
9864434045
वडा सदस्य
९८४६३६२०६५
वडा सदस्य
९८४६२६३५३३
वडा सदस्य
९८४६००५२३२
वडा सदस्य
९८१९१८५००७