FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/26/2021 - 11:02 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आँधीखोला गाउँपालिकाको टेम्पो अटो रिक्सा, रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 14:35 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिकाको टेम्पो,अटो रिक्सा,रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
आँधीखोला गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन २०७७ ७७/७८ 07/24/2020 - 11:32 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिका जलस्रोत ऐन २०७७.pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/13/2020 - 13:24 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
आँधीखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/18/2020 - 10:49 PDF icon प्रशासकिय कार्यबिधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf
आँधिखोला गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 10:55 PDF icon १२. आँधिखोला गाउँपालिकान्यायिक समिति ऐन,२०७६.pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन‚ २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 10:53 PDF icon ११. आँधिखोला गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७६(राजपत्र).pdf
आँधिखोला गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 11/26/2019 - 10:47 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/08/2019 - 16:21 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 15:50 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf

Pages