FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

लागत सहभागीतामा मौरीघार तथा विरुवा वितरण

आँधिखोला गाउँपालिकाको कार्यालयद्धारा स्थानिय कृषकहरुलाई ५०% लागत अनुदानमा ७० मौरीघार मिति २०७६ साल असार १४ गते वितरण गरियको थियो । यसै गरि मिति २०७६ साल श्रावण १३ गते आँधिखोला गाउँपालिकाको कार्यालयमा आँधिखोला गाउँपालिकाको ५०% लागत अनुदानमा  स्थानिय कृषकहरुलाई २५०० सुन्तलाको विरुवा र १००० कागतीको

Pages