FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आँधिखोला गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/03/2019 - 16:40 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७५(प्रमाणित).pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/07/2019 - 13:53 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/07/2019 - 13:51 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ आँधिखोला गाउँपालिका ७५/७६ 07/25/2018 - 17:28 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५ आँधिखोला गाउँपालिका.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ आँधिखोला गाउँपालिका ७५/७६ 07/25/2018 - 17:24 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५ आँधिखोला गाउँपालिका.pdf
आँधीखोला गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 13:27 PDF icon आँधीखोला भवन निर्माण निर्देशिका २०७५.pdf
आँधीखोला गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७३/७४ 07/07/2017 - 11:41 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४.pdf
आँधीखोला गाउँपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/11/2017 - 10:58 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages