FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 15:48 PDF icon न्यायिक समिति ऐन, २०७६.pdf
आँधिखोला गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 10:44 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 06/06/2019 - 16:01 PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 10:25 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५(प्रमाणित).pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 08:57 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५(प्रमाणित).pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/10/2019 - 21:44 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५(प्रमाणित).pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/10/2019 - 15:41 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५(प्रमाणित).pdf
आधिखोला गाँउपालिकाको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/10/2019 - 15:11 PDF icon आँधिखोला गाउँपालिकाको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७५(प्रमाणित).pdf
गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/10/2019 - 13:58 PDF icon गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५(प्रमाणित).pdf
आर्थिक ऐन प्रथम संशोधन, २०७५ ७५/७६ 03/08/2019 - 15:18 PDF icon आर्थिक ऐन प्रथम संशोधन, २०७५(प्रमाणित).pdf

Pages