FAQs Complain Problems

समाचार

आँधिखोला गाउँपालिकाको वेबसाइट तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

ठिक छ ।
60% (15 votes)
ठिकै छ केही सुधार आवश्यक छ ।
36% (9 votes)
ठिक छैन ।
4% (1 vote)
Total votes: 25