FAQs Complain Problems

समाचार

आँधीखोला गाउँपालिकाको ५०% अनुदानमा सुन्तला, कागतीको बिरुवाको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

आँधीखोला गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा फलफुलका बिरुवा  वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा इच्छुक गाउँपालिका बासी कृषकहरुलाई २०७८ बैशाख १० गते भित्र गाउँपालिकाको कृषि शाखामा वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: