FAQs Complain Problems

समाचार

आँधीखोला गाउँपालिकाद्वारा ५०% अनुदानमा धानको बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना

आँधीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले इच्छुक कृषकहरुलाई बैशाख ५ गतेभित्र कृषि शाखा वा सम्बन्धित वडा कार्यलयमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: