FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा दर्ता नवीकरण सम्बन्धी सूचना

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि श्रावण २० गते भित्र नवीकरणको निवेदन दिईसक्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी नवीकरण गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: