FAQs Complain Problems

समाचार

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३, बमोजिम प्रकाशित विवरण

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३, बमोजिम प्रकाशित आँधिखोला गाउँपालिकाको विवरण प्रकाशन मिति २०७६ जेठ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: