FAQs Complain Problems

समाचार

दोस्रो सार्वजानिक सुनुवाई

कार्यक्रम उत्घाटन
जनप्रतिनिधि र विपक्ष पार्टिका प्रतिनिधिहरु
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतद्धारा संबोधन
प्रगति विवरण प्रस्तुत
जनताको गुनासो र सुझाव
जनताको गुनासो र सुझाव
जनताको गुनासो र सुझाव
सार्वजानिक गुनासोको उत्तर दिंदै क्रर्मचारी
सार्वजानिक गुनासोको उत्तर दिंदै क्रर्मचारी
सार्वजानिक गुनासोको उत्तर दिंदै क्रर्मचारी
सार्वजानिक गुनासोको उत्तर दिंदै वडा अध्यक्ष
सार्वजानिक गुनासोको उत्तर दिंदै गाउँपालिका अध्यक्ष

मिति २०७५।०२।२४ गते समय बिहान ११ वजे आँधिखोला गाउँपालिका, वडा नं. ५, ढाँडीखेत स्वास्थचौकीमा आपसी सहयोग केन्द्रका लेखनाथ पौडेलको सहजिकरणमा आँधिखोला गाउँपालिकाद्धारा आयोजित आँधिखोला गाउँपालिकाको आ.ब. ०७४/०७५ को दोस्रो सार्वजानिक सुनुवाई कार्याक्रमका केही झलकहरु।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: