FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

श्रवणकुमार ज्येष्ठ नागरिक गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रम

आँधिखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा यस गाउँपालिकाको सबै वडामा संचालन हुन गईरहेको श्रवणकुमार ज्येष्ठ नागरिक गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमको सुभारम्भ मिति: २०७५।०८।१४ स्थान: आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं ५ कार्यालय कृषि स्याङ्जा ।

Pages