FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५

आँधिखोला गाउँपालिकाको चौंथो  गाउँसभाबाट आँधिखोला गाउँपालिकाको "स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५" पारित भएको छ ।

Pages