FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५

आँधिखोला गाउँपालिकाको चौंथो  गाउँसभाबाट आँधिखोला गाउँपालिकाको "विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५" पारित भएको छ ।

Pages