FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आँधिखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५

मिति २०७५।११।०६ गते आँधिखोला गाउँपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न भएको आँधिखोला गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभाबाट "आँधिखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५" पारित भएको छ ।

Pages