FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आँधिखोला गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७५

मिति २०७५।११।०६ गते सम्पन्न आँधिखोला गाउँपालिकाको चौंथो गाउँ सभाबाट "आँधिखोला गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७५" पारित भएको छ।

Pages